Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)

Lp. Data i godzina Temat
1. 22.01.2016 godz. 1515

1) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

2) Ocena realizacji wniosków złożonych przez Komisję

3) Ocena sytuacji MKS Ruch Zdzieszowice

4) Zapoznanie się z kalendarzem imprez sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy na okres ferii zimowych

2. 23.02.2016r. godz. 1515

1) Analiza kosztów działalności klubów sportowych

2) Spotkanie z prezesami klubów sportowych

3) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

3. 22.03.2016r. godz. 1515

1) Analiza i ocena stanu organizacyjno-ekonomicznego placówek oświatowych

2) Spotkanie z prezesami klubów sportowych

3) Omówienie stopnia zaawansowania działań związanych z utworzeniem Młodzieżowej Rady Miejskiej

4. 26.04.2016r. godz. 1515 1) Przegląd obiektów rekreacyjno-sportowych (wyjazdowe posiedzenie Komisji)
5. 24.05.2016r. godz. 1515

1) Ocena sprawozdania z wykonania budżetu w działaniach oświata, kultura i sport za 2015r.

2) Analiza działalności MGOKSiR – plan imprez wakacyjnych.

3) Sprawy bieżące.

6. 21.06.2016r. godz. 1515

1) Opracowanie planu pracy na II półrocze 2016r.

2) Sprawy bieżące.

7.

26.07.2016r. godz. 1515

POSIEDZENIE ODWOŁANE!!!

1) Kultura na terenie Gminy Zdzieszowice.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

8. 30.08.2016r. godz. 1515

1) Pozyskiwanie środków pozabudżetowych w oświacie.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

9. 04.10.2016 godz 1515

1) Stan obiektów oświatowych (PP w Żyrowej, oddział przedszkolny w Januszkowicach i Krępnej) - komisja wyjazdowa

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

10. 11.10.2016 godz. 1515

1) Informacja o realizacji zadań oświatowych - spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych.

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

11. 18.10.2016 godz. 1515

1) Stan obiektów oświatowych (PP 3, PP 5, PP 6) - komisja wyjazdowa

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

12. 22.11.2016 godz. 1515

1) Działalność Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

2) Opinia do projektów uchwał oraz sprawy bieżące.

Metryczka
 • wytworzono:
  05-01-2016
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • opublikowano:
  05-01-2016 14:49
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • zmodyfikowano:
  28-11-2016 13:50
  przez: Aleksandra Bukowińska
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 2744
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×