Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.

Komisja Rewizyjna

Lp. Data posiedzenia Temat obrad
1. 12.01.2017r. Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji
2. 19.01.2017r. Kontrola zadania "Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8"
3. 02.02.2017r. Kontrola zadania "Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8"
4. 23.02.2017r. Kontrola zadania "Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8"
5. 16.03.2017r. Kontrola zadania "Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8"
6. 30.03.2017r. Kontrola zadania "Wykonanie miejsc postojowych na dz. 160/29 przy bloku Chrobrego 8"
7. 06.04.2017r.

Kontrola zadania "Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej".

8. 20.04.2017r.

Kontrola zadania "Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej".

9. 18.05.2017r.

Kontrola zadania "Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej".

10. 01.06.2017r.

1. Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2016r.

2. Sporządzenie opinii i wniosku ws. absolutorium.

11. 22.06.2017r.

1. Kontrola zadania "Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej" - sporządzenie protokołu kontroli zadania.

2. Przygotowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2017r.

12. 06.07.2017r.

1. Sprawy bieżące.

2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. Kontrola zadania "Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej".

13. 24.08.2017r.

1. Sprawy bieżące.

2. Kontrola zadania "Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej".

14. 07.09.2017r.

1. Kontrola zadania "Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej" - sporządzenie protokołu kontroli.

2. Sprawy bieżące.

15. 28.09.2017r.

1. "Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej" - sporządzenie protokołu.

2. Sprawy bieżące.

16. 12.10.2017r.

1. Kontrola zadania: "Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach". Opracowanie założeń kontroli.

2. Sprawy bieżące.

17. 26.10.2017r.

1. Kontrola zadania: "Wykonanie przejścia dla pieszych i dwóch progów wyspowych na ul. Kopernika w Zdzieszowicach".

2. Sprawy bieżące.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Lp. Data posiedzenia Temat obrad
1. 24.01.2017r. Nakłady finansowe imprez sportowych i kulturalnych w gminie w roku 2016.
2.

21.02.2017r.

(posiedzenie wspólne z Komisją Spraw Społecznych)

1.Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Sytuacja ekonomiczno-finansowa spółki WiK za rok 2016, pomniejszenie strat w eksploatacji wody, cena wody i kanalizacji w świetle sąsiednich gmin. Opinia w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

3. Sprawy bieżące.

3. 28.03.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Utrzymanie mienia gminnego - lokali socjalnych, mieszkań komunalnych i lokali użyteczności publicznych - bilans strat i zysku.

3. Sprawy bieżące.

4. 25.04.207r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Informacje o pozyskaniu środków pozabudżetowych.

3. Informacja z realizacji wydatków na ochronę środowiska za rok 2016.

5. 17.05.2017r.

Analiza sprawozdania z budżetu za 2016r.

6. 30.05.2017r.

1. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r..

2. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

7. 27.06.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Informacja o planowanej sprzedaży mienia komunalnego.

3. Opracowanie planu pracy na II półrocze 2017r.

8. 25.07.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Analiza wydatków utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy z wykazem wydatków na poszczególne miejscowości.

3. Sprawy bieżące.

9. 03.10.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2017r.

3. Sprawy bieżące.

10. 03.11.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Analiza planowanych zadań gospodarczych na 2018r.

3. Sprawy bieżące.

Komisja Spraw Społecznych

Lp. Data posiedzenia Temat obrad
1. 18.01.2017r. Ocena gminnego kalendarza imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych na terenie gminy i powiatu.
2. 20.02.2017r.

1. Stan zagospodarowania mienia gminnego - budynki socjalne, komunalne i pustostany.

2. Zapoznanie z działalnością Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny.

3. Sprawy bieżące.

3. 21.03.2017r.

1. Analiza i opiniowanie projektów uchwał.

2. Stan budynków socjalnych, komunalnych i pustostanów - wyjazdowa część posiedzenia Komisji.

4. 24.04.2017r.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał.

2. Wyjazdowa część posiedzenia:

a) Infrastruktura wraz z zapleczem boiska w Januszkowicach, Żyrowej i Krępnej.

b) Sala kinowa MGOKSiR.

5. 23.05.2017r.

1. Stan bezpeiczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy z uwzględnieniem ruchu drogowego wraz z oznakowaniem.

2. Opinia Komisji w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

4. Biogazownia Dalnia.

5. Wyjazdowa część komisji: przegląd boisk sportowych wraz z infrastrukturą w Januszkowicach, Krępnej i Żyrowej.

6. 21.06.2017r.

1. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.

2. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2017r.

3. Boiska LKS wraz z infrastrukturą w Januszkowicach i Żyrowej - częśc wyjazdowa posiedzenia.

7. 19.07.2017r.

1. Ocena funkcjonowania monitoringu w Gminie.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące.

8. 15.09.2017r.

1. Ocena współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw

2. Potrzeba realizacji oświetleń dedykowanych w gminie.

3. Zaopiniowanie projektów uchwał.

4. Sprawy bieżące.

9. 17.10.2017r.

1. Ocena zagospodarowania mienia gminnego - Mała architektura w gminie (place zabaw, urządzenia ćwiczebne i inne obiekty). Stan wyposażenia poszczególnych samorządów wraz z analizą systemu dbałości i konserwacji.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał.

3. Sprawy bieżące

a) ekspertyza o stanie budynku samorządowego na oś. Piastów,

b) jakość dróg transportu rolnego w gminie.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Lp. Data posiedzenia Temat obrad
1. 23.01.2017r. Wizja reformy oświaty w Gminie.
2. 17.02.2017r.

1. Analiza kosztów działalności klubów sportowych

2. Sprawy bieżące, Zaopiniowanie projektów uchwał.

3. 27.03.2017r.

1. Informacja o możliwości utworzenia ogniska muzycznego.

2. Analiza życia kulturalnego w Gminie.

3. Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy.

4. 29.05.2017r.

1. Opinia do sprawozdania z wykonania budżetu za 2016r.

2. Opinia w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla miasta i gminy Zdzieszowice" dla OSP Krępna.

5. 26.06.2017r.

1. Opracowanie planu pracy Komisji na II półrocze 2017r.

6. 19.09.2017r.

1. Informacja o funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie Gminy po reformie oświaty - komisja wyjazdowa do PSP Nr 3 oraz PG.

2. Sprawy bieżące.

7. 24.10.2017r.

1. Informacje o zmianach edukacyjnych na terenie Gminy po reformie oświaty.

2. Sprawy bieżące.