Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.

 • Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięci apolegajacego na "rewitalizacji zespołu pałacowego w Żyrowej w ramach tworzenia Centrum - Kulturalno - Rekreacyjnego z bazą restauracyjno - noclegową - Etap I"

decyzja

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących  - "utworzenie nowoczesnego ośrodka rekreacyjno-sportowego RUEDA"

zawiadomienie

 • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpienia do organów opiniujących  - przedsięwziecie polegające na "rewitalizacji zespołu pałacowego w Żyrowej w ramach tworzenia Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego z bazą restauracyjno-noclegową - Etap I

zawiadomienie

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "rozbudowa zakładu WAKRO Sp. z o.o. w Krępnej oraz zakupie przecinarki plazmowej i specjalistycznego  oprogramowania"

decyzja

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zakładu Wakro w Krępnej

zawiadomienie

 • Postępowanie w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko

postanowienie

 • Zawiadomienie  Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

zawiadomienie

 • Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

postanowienie

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

zawiadomienie

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. " Przebudowa gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN500 CN 1.6 MPa relacji ZK Zdzieszowice-Obrowiec odc. Żyrowa-Rozwadza"

decyzja

 • Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

postanowienie

 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego

zawiadomienie

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa myjni samochodowej wraz ze stanowiskiem do wymiany opon samochodów osobowych w Zdzieszowicach przy ul. Górnej, dz. nr 127/80, 127/78"

decyzja

 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

obwieszczenie

 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

obwieszczenie

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno-usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach" 

decyzja śr.

 • Obwieszczenie Burmistrza o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących

obwieszczenie

 • Informacje na temat wysokiego stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu

PDFKomunikat
PDFkomunikat 3PA.pdf
PDFkomunikat 4PA.pdf

 • Zarządzenie pokontrolne - na podstawie kontroli kompleksowej w zakresie ochrony środowiska przeprowadzonej w dniach od 28 czerwca do 29 lipca 2011 roku (z przerwami) w ArcelorMittal Poland SA Oddział w Zdzieszowicach ul. Powstańców Śl. 1, 47-330 Zdzieszowice (byłe Zakłady Koksownicze "Zdzieszowice" Sp.  o.o.)

PDFzarzadzenie_pokontrolne.pdf

 • Obwieszczenie Burmistrza o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  budowa stacji obsługi pojazdów wraz z budynkiem mieszkalno – usługowym i infrastrukturą towarzyszącą w Zdzieszowicach”  na dz. nr 1755/2 k.m. 14 w Zdzieszowicach.