Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)

Lp. Data i godzina Temat obrad
1. 14.01.2016r. (godz. 1515)

1) Opracowanie sprawozdania z działalności Komisji w 2015r.;
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.

2. 04.02.2016r.. (godz. 1200) 1) Kontrola zadania "Budowa fontanny na małym ryneczku"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
3. 18.02.2016r. (godz. 1515) 1) Kontrola zadania "Budowa fontanny na małym ryneczku"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
4. 03.03.2016r. (godz. 1515) 1) Kontrola zadania "Budowa fontanny na małym ryneczku"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
5. 24.03.2016r. (godz. 1515) 1) Kontrola zadania "Budowa fontanny na małym ryneczku"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
6. 14.04.2016r. (godz.1515) 1) Kontrola zadania "Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
7. 28.04.2016r. (godz.1515) 1) Kontrola zadania "Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej"
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące.
8. 12.05.2016r. (godz.1515) 1) Kontrola zadania "Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej" - wizytacja w terenie.
2) Analiza i opiniowanie projektów uchwał;
3) Sprawy bieżące
9. 02.06.2016r. (godz. 1515) 1) Kontrola zadania "Budowa ulicy Krótkiej w Krępnej" - sporządzenie protokołu.
2) Sporządzenie planu pracy na II  półrocze 2016r.
3) Sprawy bieżące
10. 06.06.2016r. godz. 1000

1) Analiza sprawozdań z wykonania budżetu za 2015r.
2) Sporządzenie opinii o wykonaniu budżetu i wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Zdzieszowic.
3) Sprawy bieżące.

11. 07.07.2016r. godz. 1515

1) Kontrola zadania "Rewitalizacja parku miejskiego".
2) Sprawy bieżące.

12. 25.08.2016r, godz. 1515 1) Kontrola zadania "Rewitalizacja parku miejskiego".
2) Sprawy bieżące.
13. 08.09.2016r. godz. 1515 1) Kontrola zadania "Rewitalizacja parku miejskiego".
2) Sprawy bieżące.
14. 22.09.2016r. godz. 1515 1) Kontrola zadania "Rewitalizacja parku miejskiego".
2) Sprawy bieżące.
15. 13.10.2016r. godz. 1515  

1) Zapoznanie się z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”.
2) Sprawy bieżące.

16. 27.10.2016 godz. 1515 1) Zapoznanie się z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”.
2) Sprawy bieżące
17. 03.11.2016r. godz. 1515 1) Zapoznanie się z realizacją programu „Rodzina 500 Plus”.
2) Sprawy bieżące
18 01.12.2016r. godz. 1515

1. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał.
2. Omówienie realizacji wniosków złożonych przez Komisję w 2016r.
3. Zapoznanie z projektem budżetu na 2017r.